Služby

  • Spracovanie projektovej dokumentácie na dielenskú dokumentáciu.
  • Výroba, montáž a demontáž oceľových konštrukcií.
  • Doprava u nás vyrobených oceľových konštrukcií na miesto určenia.
  • Montáž a opravy strojných technologických zariadení.
  • Pálenie pomocou plazmy.
  • Realizácie stavieb a ich zmien.
  • Zámočnícke práce.