O nás

Spoločnosť bola založená v roku 1999 pod názvom Severoslovenské montáže a pod týmto obchodným menom pôsobila do roku 2013.

V roku 2013 prešla spoločnosť personálnymi zmenami a rozdelením na dva celky výrobnú časť a účtovnú časť.

Výrobná časť si ponechala všetky postupy, technológie a skúsenosti z oblasti výroby a montáže oceľových konštrukcií a od roku 2014 pôsobí pod obchodným názvom Redizon s.r.o.

Spoločnosť Redizon s.r.o. sa zaoberá:

  • Spracovaním projektovej dokumentácie na výrobnú dokumentáciu.
  • Výrobu a montáž oceľových konštrukcií ako sú haly, mosty a zámočnícke výrobky.
  • Výrobou plechových figúr pomocou páliaceho centra.